Hizmetlerimiz

CAMO (SYK) NEDİR?
Temel olarak CAMO (SYK) dendiğinde; Bir uçağın Sürekli Uçuşa Elverişli olarak kalmasını, Bakım Yönetimini ulusal- uluslararası ilgili talimat ve yönetmeliklerin gereğini karşılayacak şekilde yaptırılmasını sağlayan ve bunu yaparken de gerektiğinde Planlı- Plansız denetimler yaparak tüm Sürekli Uçuşa Elverişlilik evraklarının yönetimini yerine getirmekten sorumlu kuruluştur.

Geniş teknik tecrübeye sahip şirket içi teknik ekibimiz ile kuruluşunuz ve/veya şahsınız için sürekli uçuşa elverişlilik yönetimi sağlayabiliriz.

Temel CAMO hizmetlerimizden bazıları şunlardır:
 • Uçağın Sürekli Uçuşa Elverişlilik Yönetimi
 • Uçağın Uçuşa Elverişlilik Gözden Geçirme Sertifikası Yenilenmesi Sürecinde gerekli denetlemeye hazırlık sürecinin yönetilmesi
 • Uçak Bakım Planlama Dokümanının (Bakım Programının) Hazırlanması,
 • Bakım Takip Sisteminin Oluşturulması ve Bakım Takibinin Yönetilmesi
 • Uçuşa Elverişlilik Direktifleri ve Üretici Servis Bültenlerinin Gözden Geçirilmesi ve Değerlendirilmesi
 • Modifikasyon ve Tamirlerin Yönetilmesi
 • Bakım İş Emirlerinin ve Bakım Paketlerinin Hazırlanması
 • Bakım Kuruluşlarına Planlı ve Plansız Denetimlerin Gerçekleştirilmesi
 • Komponent Yönetimi
 • Bakım ortamlarının ve Bakımın kontrolü (Raporlama dahil)
 • Tespit edilen Arıza ve Uygunsuzlukların uygun bir şekilde Onaylı Bakım Kuruluşu ve/veya Yetkili teknisyene yaptırılmasının sağlanması
 • Tüm Sürekli Uçuşa Elverişlilik Kayıtlarının ve teknik kayıt defterini yöneterek, arşivlenmesinin sağlanması