Kurumsal

İstanbul Havacılık; hizmet kalitesi, güvenilirliği ve rekabet gücü yüksek, uyumluluk izleme politikası ve stratejisi esaslarına uygun olarak, Emniyet, Disiplin, Güvenlikten asla taviz vermeden, ulusal ve uluslararası havacılık standartlarının gereklerini yerine getirerek pilot yetiştirmek, uçak bakımı yapmak, hatta önümüzdeki yıllarda, daima Gelişime, Yeniliğe açık stratejilerimizle uçak imal etmek gibi sektörün ihtiyacı olan faaliyetlerde bulunmaktır.

Uyumluluk İzleme Sistemini geliştirmek yolundaki isteğimiz, stratejik planlarımızın ve başarımızın en önemli adımı olup, hedeflerimize ulaşmada sürekli eğitim ile desteklenmektir. 

Yönetim politikamız; tüm çalışanlarımızı ve paydaşlarımızı daima Gelişime ve Yeniliğe teşvik ederek, İstanbul Havacılık olarak sektörde yer aldığı tüm konularda rol model olmaktır.

Murat Eren
Sorumlu Müdür
İstanbul Havacılık