KURUMSAL

Emniyet Politikamız

İstanbul Havacılık, sorumlu müdüründen tüm personeline kadar herkesin katılımıyla

  • Emniyet uygulamalarını destekleyerek
  • Raporlamalarla emniyetin en yüksek düzeyde etkili olmasını sağlayarak
  • Çalışanlarımızın gönüllü katılımını teşvik ederek, bunu daha da artırmaya yönelik stratejiler geliştirerek

Böylece, en yüksek emniyet performansı seviyesine ulaşarak, ulusal ve uluslararası standartları karşılıyoruz.

Emniyet yönetim sistemimizi sürekli geliştirmek suretiyle, emniyet hedeflerimizi, tüm paydaşlarımız ve çalışanlarımızla hep birlikte gerçekleştiriyoruz.

Cem Tepsi
Sorumlu Müdür
İstanbul Havacılık